2023-09-22

Principförklaring

KAPITALISM, KLASS, SOCIALISM

1. Solidaritet ser på Sverige som ett klassamhälle, där den ekonomiska makten vilar i händerna på överklassen.

2. På motsatt sida av överklassen står alla de människor som måste erbjuda sin arbetskraft i utbyte mot en lön, arbetarklassen. Här räknas även arbetslösa och egenanställda.

3. Det finns en historisk konflikt mellan överklass och arbetarklass rörande makten över arbetet och vardagslivet, där överklassen på ett strukturellt och systematiskt sätt lägger beslag på det värde som skapas av arbetarklassen, alltså mervärdet.

4. Arbetarklassen har hela tiden kämpat emot denna exploatering, vilket bland annat resulterat i förbättrade arbetsvillkor, högre löner och välfärdsstatens uppkomst. Denna konflikt mellan klasser, klasskampen, utgör grunden för kapitalismen och hur den utvecklas.

5. Inom politiken representeras överklassens intressen av de samlade mitten- och högerkrafterna. I den klasskamp som hela tiden pågår strävar Solidaritet efter att vid alla tillfällen och i varje fråga ställa sig på arbetarklassens sida, oavsett vilka konsekvenser detta får för de nuvarande ekonomiska och politiska strukturerna.

6. Solidaritet vill upphäva överklassens ekonomiska makt och istället lägga produktionen under demokratisk kontroll. Vi arbetar med andra ord för att införa ett nytt sätt att organisera och planera ekonomin, där kapitalism ersätts med socialism.

7. Kapitalismen som ekonomiskt system står enskilt bakom den miljökatastrof som idag hotar mänskligheten och hela planeten. I slutändan är det därför endast arbetarklassens organisering och en socialistisk politik som kan lösa frågorna kring klimatet.

VERKSAMHET, ORGANISATION, MÅL

8. Som rörelse måste socialismen finnas överallt i samhället. Vi strävar efter att ha en närvaro på alla de platser där arbetarklassen finns eller behöver representeras. Solidaritet skall därför prioritera utåtriktade aktiviteter som kärnverksamhet.

9. Det långsiktiga politiska arbetet som Solidaritet eftersträvar kräver en marxistisk analys och ett historiskt perspektiv. Detta kan endast uppnås genom grundliga studier. Solidaritet skall därför prioritera den interna utbildningen.

10. Solidaritet vill skapa en djupt demokratisk organisation. Vi eftersträvar en transparent och formell struktur, med tydliga ansvarsposter och en verksamhet som utgår från våra gemensamt satta mål.

11. Överklassen behåller sin makt genom att hela tiden splittra arbetarklassen. Vi måste därför kämpa emot denna splittring, alltså aktivt kämpa emot sexism, rasism, homofobi, och så vidare. Detta gäller inom vår egen organisation, i en bredare socialistisk rörelse, och i samhället i stort.

12. Solidaritet är en anti-sekteristisk organisation. Detta betyder att vi, utöver att vara socialister, inte lägger någon vikt vid specifika strömningar inom socialismen. Att ha rätt i teorin, utan att ha en praktik, är en reträtt som den socialistiska rörelsen befunnit sig i alldeles för länge. Solidaritet arbetar för att bryta denna isolering genom att stödja alla progressiva framsteg för arbetarklassen.

13. Införandet av ett nytt produktionssätt kan dock inte begränsas till en serie av parlamentariska reformer. Socialismens förverkligande är beroende av arbetarklassens bredare organisering och folkrörelsernas styrka.

14. Eftersom arbetarklassen är den enda klassen i samhället som producerar kapitalismens värde, är det också endast denna klass som har makten att införa ett nytt produktionssätt. Målet är inte enbart att ersätta överklassens makt med arbetarklassens, utan att avskaffa klassystemet i sin helhet. Solidaritet har därför ett klasslöst samhälle som övergripande mål, organiserat efter principen “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.