2023-05-29

Anteckningar från grundutbildningen (6)

Vi fortsätter att publicera sammanfattningar från vårt första utbildningstillfälle. Varför är det viktigt att definiera vad socialism är? Och vad är nu socialism egentligen?

6. Solidaritet vill upphäva överklassens ekonomiska makt och istället lägga produktionen under demokratisk kontroll. Vi arbetar med andra ord för att införa ett nytt sätt att organisera och planera ekonomin, där kapitalism ersätts med socialism.

Under kapitalismen så produceras och ägs allting av enskilda individer som tillsammans skapar en överklass. Socialism handlar istället om att produktionen är under gemensam, demokratisk kontroll. Detta betyder också automatiskt att vi delar på vinsterna och rikedomarna, istället för att de ska hamna i privata fickor. Detta är socialism, det är väldigt konkreta saker, ingenting abstrakt.

Enligt vissa verkar det som att enbart mänskliga rättigheter och bra värderingar i sig är socialism. För oss är socialism en demokratiskt kontrollerad ekonomi, och det ska vi vara tydliga med.

Allt vårt politiska arbete i Solidaritet går ut på att vi i slutändan vill ersätta kapitalism med socialism. När den här förändringen sker så brukar man ofta prata om revolution. Från ett marxistiskt perspektiv så är en revolution bara när ett produktionssätt går över till ett annat produktionssätt. Man kan ta franska revolutionen som exempel, när feodalism och monarki ersattes av kapitalism och liberal demokrati. Men det man till exempel kallar revolution under arabiska våren, är enligt socialismen ingen riktigt revolution, då ersätter man bara en politisk ledare med en annan politisk ledare, utan att röra ekonomin eller grunden i samhället.

Många socialister vurmar fortfarande för gamla symboler. Vi vill fokusera på socialism och en marxistisk analys som ett verktyg för oss idag, istället för att fastna vid Sovjet eller Kuba eller Spanska inbördeskriget. Folk kan ha olika ingångar till socialismen, men samtidigt så har Solidaritet en linje som alla behöver ställa sig bakom, och vi förhåller oss inte till olika småkamper på det sättet. Vi ska kunna organisera folk brett och behöver inte ta upp alla frågor, vi väljer själva vilka frågor vi tar upp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *