2023-05-29

Anteckningar från grundutbildningen (5)

Vi fortsätter att publicera sammanfattningar från vårt första utbildningstillfälle. Hur ser vi på det politiska spelet och vilka frågor och reformer ska vi lägga extra krut på?

5. Inom politiken representeras överklassens intressen av de samlade mitten- och högerkrafterna. I den klasskamp som hela tiden pågår strävar Solidaritet efter att vid alla tillfällen och i varje fråga ställa sig på arbetarklassens sida, oavsett vilka konsekvenser detta får för de nuvarande ekonomiska och politiska strukturerna.

Politik baseras på klassintresse. Vänstern ska stå på arbetarklassens sida. Precis som arbetarklassen har vänstern splittrats på många olika sätt. Som vi sa förut, genom olika anställningsformer, segregation mellan invandrare och infödda svenskar, mellan män och kvinnor, mellan landsbygd och stad. Här kommer vikten av antirasism och feminism in igen.

Men det är också viktigt att knyta ihop rörelser på landet och på småorter med rörelser i större städer. Konflikter kan splittra oss men de kan också ena oss. Vi diskuterade hur vi ska välja kamper efter det, till exempel försvar av det allmänna, som sjukhus, skola, bibliotek, osv. Reformer är viktigt. Det är viktigt med framsteg och politiska vinster som betyder något för folk i deras vardag.

Det kan vara vettigt att välja reformer som kan leda till fler reformer. Förkortad arbetstid och extra semester skulle ge oss mer tid till återhämtning och bättre livskvalitet, men även mer tid till politik och föreningsarbete. Om vi fick bort individuell lönesättning och osäkra anställningar skulle detta öka sammanhållningen på arbetet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *