2022-08-15

Anteckningar från grundutbildningen (4)

Vi fortsätter att publicera sammanfattningar från vårt första utbildningstillfälle. Hur ser socialister på historien, vad betyder historisk materialism, och vad har Hitler och Berlinmuren med det här att göra?

4. Arbetarklassen har hela tiden kämpat emot denna exploatering, vilket bland annat resulterat i förbättrade arbetsvillkor, högre löner och välfärdsstatens uppkomst. Denna konflikt mellan klasser, klasskampen, utgör grunden för kapitalismen och hur den utvecklas.

Historisk materialism. Samhället förändras inte genom individer och deras enskilda handlingar, utan av större kamper som ofta utkämpas med ekonomiska motiv. Högern utgår från den individuella människan och sätter den i centrum. Det som händer i samhället och det som hänt i historien är summan av alla individer och hur dom enskilt har valt att agera. Socialister ser tvärtom hur historien och samhället utvecklas genom klasskamp, genom ekonomiska faktorer som ramar in individuella handlingar och tvingar människor att agera på ett visst sätt.

Högern pratade om historiens slut efter Sovjet och Berlinmurens fall. Det blottar en syn på historien som en kamp mellan idéer, och när en idé har vunnit över en annan är det slut på konflikter. Detta är motsatsen till en materialistisk syn på historien.

Materialismen säger oss att det under kapitalismen alltid kommer finnas klasskonflikter inbyggt i systemet, och att dessa konflikter alltid förr eller senare kommer blossa ut i kriser. Dessa kan leda till ekonomisk depression, de kan leda till Hitler och andra världskriget, de kan leda till revolution, men även framsteg för arbetarklassen i form av välfärdsstaten till exempel.

Även om historien följer ekonomiska lagar är allt inte förutbestämt. Som punkt fyra säger: klasskampen utgör grunden för hur kapitalismen utvecklas. Och genom att delta i klasskampen kan vi påverka historiens gång.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *