2022-07-06

Anteckningar från grundutbildningen (3)

Vi fortsätter att publicera sammanfattningar från vårt första utbildningstillfälle. Detta inlägg handlar också om den tredje punkten, men fokuserar på klasskampen.

3. Det finns en historisk konflikt mellan överklass och arbetarklass rörande makten över arbetet och vardagslivet, där överklassen på ett strukturellt och systematiskt sätt lägger beslag på det värde som skapas av arbetarklassen, alltså mervärdet.

(Fotot är från demonstrationen i Ådalen 1931)

Klasskamp är kampen om mervärde, lön, arbetstid, arbetsförhållande, arbetstakt och produktivitet. Överklassen vill att du ska arbeta så mycket och så snabbt som möjligt för så lite betalt som möjligt, och du vill det motsatta. Överklassen bestämmer hur och var saker ska produceras, hur mycket som ska produceras, vem som ska få köpa, till vilket pris, och vem som ska få anställas och vilka som ska sparkas.

Överklassen är bra på klasskamp, de vet att man har allt att vinna på att samarbeta inom sin egen klass. Individuell lönesättning är ett exempel på deras klasskamp, ett sätt att splittra arbetarklassens gemenskap. Gig-ekonomin är ett annat sätt, där du inte har några kollegor och du inte kan snacka ihop dig med någon, och ingen chef, bara en app som du arbetar för.

Vi kan nå ut till de i arbetarklassen som har liberala eller konservativa värderingar, genom att se hur vi alla har gemensamma problem som endast går att lösa genom gemensam handling. Detta är klasskamp. Idag är det många som kanske inte ser sig själva som arbetarklass, men innan arbetarrörelsens genombrott så det var ingen som såg sig själv som arbetarklass. Man gjorde inte det innan man började organisera sig som klass.

Arbetarklassen har splittrats genom förändringar i produktionen och anställningsformer, genom klassresor, genom segregation mellan invandrare och infödda svenskar, mellan män och kvinnor. Detta är ytterligare en anledning till att antirasism och feminism är så viktigt.

Vi insåg att vi behöver fler tillfällen att tala om hur kapitalismen har utvecklats. Produktionen har flyttats till billigare länder, och i väst jobbar idag många på kontor, inom service, logistik, osv. Det är samma grundmekanismer och en konstant konflikt mellan överklass och arbetarklass om mervärdet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *