2022-07-06

Feminismens förkämpar: Grace Lee Boggs

Grace Lee Boggs föddes 1915 av kinesiska föräldrar och växte upp i Providence, Rhode Island. Genom ett stipendium fick hon möjlighet att läsa på universitet och doktorerade 1940. I dokumentären American Revolutionary beskriver hon hur svårt det var att hitta arbete på grund av den tidens raslagar, men till slut fann hon ett lågbetalt jobb på ett bibliotek i Chicago och ett rum att hyra. Då boendet hade problem med råttor kom hon i kontakt med en grupp som arbetade med hyresgästers rättigheter. På den vägen föddes ett livslångt engagemang för kollektiv kamp.

Hon gick med i Socialist Workers Party under en kort period och träffade C.L.R. James och Raya Dunayevskaya. Tillsammans blev de kända som Johnson–Forest-tendensen. De utvecklade en kritik mot Sovjetunionen, som de beskrev som ett statskapitalistisk system, och deras fokus på kvinnor, minoritetsgrupper och ungdomar inspirerade senare Black Power- och medborgarrättsrörelsen.

1953 gifte hon sig med marxisten och fabriksarbetaren James Boggs och flyttade till Detroit, där hon fortsatte att organisera och skriva böcker. Under sommaren 1967 exploderar Detroit i upplopp under fem dagar, där 43 människor dör och över 7,000 människor arresteras. Denna händelse, tillsammans med den hårda repression och utmattning som drabbar 60-talets rörelser, påverkar Boggs i grunden. I en rad böcker reflekterar hon kring skillnaden mellan ett uppror och en revolution, och vad en revolution innebär för oss som människor. Hon var bekant med Hegel(*) sedan universitetstiden, och det dialektiska förhållandet mellan individ och kollektiv, mellan våra tankar och våra handlingar och hur de utvecklar varandra var ständigt i fokus för hennes tänkande och engagemang.

Hon bodde kvar i Detroit och förblev djupt engagerad som aktivist, författare och journalist fram till sin död 2015. Hon blev hundra år gammal.

(*1800-talsfilosof som utvecklade det dialektiska tänkandet och var viktig för Marx. Lee Boggs beskrev upptäckten av Hegels texter som att lyssna till musik.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *