2022-07-06

Feminismens förkämpar: Clara Zetkin

Clara Zetkin, född Clara Josephine Eissner (1857-1933) var en förgrundsgestalt för socialismen och för kvinnors rättigheter.

Zetkin utvecklade tidigt en kritik av arbetarrörelsens syn på kvinnor och kvinnoarbete. I ung ålder intresserade hon sig för både arbetarkamp och för kvinnorättsrörelsen, inte minst genom sin mamma, Josephine Vitale, som själv var aktiv inom dessa frågor. Hon vidareutbildade sig på ett av de få lärosätena som antog kvinnor, ledd av Auguste Schmidt, pionjär inom medborgar- och kvinnorättsrörelsen i Tyskland.

När rikskanslern Bismarck kring 1880 införde socialistlagen, ett förbud mot fackföreningar, socialistiska möten och radikala tidskrifter, tvingades Zetkin flytta till Frankrike. När denna upphävdes, tio år senare, och hon kunde flytta tillbaka till Tyskland blev hon redaktör för den socialdemokratiska tidskriften Die Gleichheit (Jämlikheten). I den drev hon frågor om samhällelig barnomsorg, rätten till skilsmässa och abort, och om att familjen som ekonomisk enhet behöver upphöra om kvinnors frigörelse skulle vara möjlig.

På en kongress I Paris 1889 framförde Clara Zetkin en linje för hur en social frigörelse för kvinnor och arbetare kunde möjliggöras: “Kvinnans liksom hela mänsklighetens emancipation kommer uteslutande att bero på arbetets frigörelse från kapitalet. Endast i det socialistiska samhället kommer kvinnorna liksom arbetarna i full besittning av sina rättigheter.”

Zetkin var en av ledarna för den internationella socialistiska kvinnorörelsen och en kritiker av den borgerliga kvinnorättsrörelsen. Hon var även en klar antiimperialistisk röst. När det tyska socialdemokratiska partiet stödde första världskriget lämnade hon partiet. Efter kriget blev hon istället drivande i den kommunistiska rörelsen och fortsatte att vara organiserad till sin död i Moskva 1933.

Den internationella kvinnodagen på 8 mars skapades på initiativ av Zetkin under en internationell kvinnokonferens i Köpenhamn 1910. Hennes arv till den feministiska klasskampen är obestridligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *