2022-07-06

Anteckningar från grundutbildningen (2)

Vi fortsätter att publicera sammanfattningar från vårt första utbildningstillfälle. Mervärde och klasskamp är ganska komplexa begrepp i sig men har också förändrats i och med kapitalismens utveckling. I det här inlägget betar vi av mervärde.

3. Det finns en historisk konflikt mellan överklass och arbetarklass rörande makten över arbetet och vardagslivet, där överklassen på ett strukturellt och systematiskt sätt lägger beslag på det värde som skapas av arbetarklassen, alltså mervärdet.

Mervärde: företag och överklass tjänar sina pengar genom att köpa råvaror, verktyg och arbetskraft, sätta dessa i arbete för att tillverka en produkt eller tjänst, och sedan sälja den produkten eller tjänsten på marknaden till ett värde som är större än den summan som krävdes för själva tillverkningen.

Vart kommer detta nya värdet ifrån? Hur kan man börja med en summa pengar och sedan helt plötsligt ha mer i handen? Svaret är att det arbete som arbetaren tillför under processen skapar ett värde som är utöver det värdet som kommit från råvarorna, verktygen och priset på marknaden. Hade det handlat om att värdet kommer från själva priset på marknaden, så hade ju pengarna i samhället bara förflyttats runt, inget nytt värde hade tillkommit.

(Kättingsmederna på Gunnebo bruk 1894. Åldern var 14 år och uppåt och arbetsdagen 10 timmar och uppåt.)

Gör jag en produkt och säljer till ett visst överpris, så betyder det att köparen får betala mer av sina pengar, inget nytt värde i samhället har skapats utan värdet har bara överförts från konsumenten till producenten. Men det är inte så den kapitalistiska ekonomin fungerar, den kapitalistiska ekonomin växer och genererar nytt värde och mer pengar hela tiden. Den expanderar.

Värdet som arbetaren skapar i sin arbetsprocess är alltså någonting som kapitalisten eller överklassen tar tillvara på som sin egen vinst, bara en liten del går tillbaka till arbetaren i form av lön, resten behåller överklassen till sig själva, antingen som personligt kapital, eller kapital som omsätts i företagen för att återigen skapa ännu mer värde. Detta kallar marxismen för mervärde. Det är ett värde som arbetaren producerar, och borde därför tillföra arbetaren eller arbetarklassen i helhet, inte göras om till någon annans privata egendom. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *