2022-07-06

Anteckningar från grundutbildningen (1)

Här sammanfattar vi anteckningarna från vårt första utbildningstillfälle. Vi gick igenom punkterna från principförklaringen tillsammans och diskuterade sedan vad de innebär för oss. I det här inlägget betar vi av de två första punkterna.

1. Solidaritet ser på Sverige som ett klassamhälle, där den ekonomiska makten vilar i händerna på överklassen.

2. På motsatt sida av överklassen står alla de människor som måste erbjuda sin arbetskraft i utbyte mot en lön, arbetarklassen. Här räknas även arbetslösa och egenanställda.

Samhället är uppdelat i olika klasser, där varje klass har sina intressen och behov, och där intressena för den ena klassen krockar med intressena för den andra.

Det finns i princip två klasser: överklassen och arbetarklassen. Överklassen består av människor som äger resurser, företag, produktion, kapital, egendom, arbetskraft, och som använder dessa medel för att tjäna pengar och gå med vinst. Med det privata ägandet (egendom) menar vi inte privata ägodelar som ens bil, lägenhet, matbord eller mobil, utan just det privata ägandet av de institutioner i samhället som producerar bilar, lägenheter, matbord eller mobiler.

I det kapitalistiska samhället är det alltså enskilda privatpersoner, och inte samhället gemensamt, som äger och sköter produktionen av det som vi behöver, och det är dessa enskilda personer som tillsammans utgör överklassen. Det är alltså ägandet som avgör ifall du tillhör överklassen eller inte. Och det är detta vi menar när vi i principförklaringen skriver om den ekonomiska makten. För äger du alla dessa saker, så sitter du på ekonomisk makt.

Äger du inte företag och resurser och kapital och arbetskraft så tillhör du arbetarklassen. Arbetarklassen kännetecknas av människor som alltså inte äger, som bara äger sin egen arbetskraft. Det betyder att det enda sättet för dig att betala hyra och sätta mat på bordet är att söka jobb, och sedan arbeta, gå till jobbet varje dag. Du erbjuder din arbetskraft till någon i överklassen som köper den, alltså betalar dig en lön. Med lönen köper du saker som du behöver för att överleva.

Arbetarklassen, precis som överklassen, består av alla kön och alla etniciteter. Klasserna är ställningar i samhället, arbetsmarknaden och produktionen, ingenting annat.

Nu är dessa två klasstillhörigheter i verkligheten inte exakt så svarta och vita som i den här presentationen, det finns en medelklass och utbildade tjänstemän som har mer makt och frihet än traditionella arbetare, till exempel läkare. Men detta klassystem är det som definierar kapitalismen och samhället, det är alltså inte bara ett förtryck eller konflikt bland massa andra förtryck och konflikter, utan det är den mest grundläggande konflikten i hela samhället. Den bestämmer det ekonomiska, politiska och sociala livet överallt.

Det finns en tendens där socialister ska tävla i vem som är mest arbetarklass, vilket bara splittrar oss. Arbetarklassen är majoriteten i samhället och består inte bara av vita män som arbetar i fabrik. Det finns en större del kvinnor och icke-vita i arbetarklassen än i resten av samhället. För att bygga en socialistisk rörelse behöver vi ha med oss nästan alla. Räknar man på det kan man konstatera att 95% av Sveriges befolkning skulle tjäna på en socialistisk politik.

Vissa delar av vänstern har varit fientligt inställda till de som kallas trasproletariatet, alltså de som står utanför den skötsamma arbetarklassen. Det finns en tendens att de plockas upp och används som fotsoldater för kriminella grupper och fascister. Men de måste också ha en plats i en socialistisk rörelse, då det är kriminella grupper och fascister som är vår fiende och inte trasproletariatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *